Kreye yon disay jenyal

Kreye yon disay jenyal pou yon sit web se yon eleman kle nan atire vizitè yo ak fè yo retounen. Men kèk konsept ak pratik pou kreye yon desen web jenyal:

 1. Elegans ak Senplisite : Panse ak kek moun espesyal epi elegan. experyan ap ka fè ou wè kòman pou yo navige. Evite sòti nan eksè ak anpil lòt detay ki ka distrè lòt moun.

 2. Koulè Koutez : Chwazi yon palèt koulè ki koutez byen avèk imaj ou ak imaj kèk mak. konsidere koulè ki reprezante idantite oubyen mesaj ou a byen.

 3. Kontèks Resepsyon : Pwogramasyon pou ranpli kontèks sou premye paj ou dwe klè epi bay vizitè yo yon ide de sa yo pral jwenn sou sit la.

 4. Respekte Pratik Desen Responsif : Si ou vle chita oswa chita sou yon telefòn mobil, telefòn mobil ou oswa òdinatè Desktop. Fè li responsif.

 5. Fòme ak Fonksyonalite : Fòme ak fonksyonalite yo dwe travay ansanm. Pwogram navigasyon yo itilize pou fè travay.

 6. Fòme Sou Paj Yo : Pwogramasyon eleman sou paj yo pou yo pare pou lòt kontni oswa imaj yo. Pwogramasyon paj yo pou yo ajiste byen sou diferan ekran.

 7. Klik Rezponsif ak Rasyonel : Lè ou klike sou yon eleman, répons lan dwe genyen rapò ak aksyon ou te espere yo. Pa fè eleman yo sòti nan lòt kib.

 8. Fonksyonalite Ekstra : Konsidere ajoute ti fòm enterektifite oswa ekstra kapab delite. Pa bliye yo dwe gen lòd ak sans nan konsepsyon ou.

 9. Konsistan Navigasyon : Fè navigasyon nan sit la Konsistan nan tout paj yo. Sipòte yon meni ki klè ak fasil a konprann.

 10. Kesyon Sekirite : Ou vle chita tèt frèt oswa eseye pou yo pa Hacke  sit ou ebyen sèvi avèk HTML oswa CSS epi tou fini evite Hacking.

 11. Kontni Rich ak Atraktiv : Founi kontni ki rich nan kalite ak nan kantite. Considere imaj, videyo, ak kontni ekstra.

 12. SEO (Optimize modpas) : Pwogram oswa optimize modpas ou (chèche Google) pouw jwenn vizibilite nan rechèch ou an.

 13. Fasil Pou Aksede nan Enfòmasyon : Fè sa fasil pou vizitè yo jwenn enpòtasyon yo oswa fè aksyon yo, tankou achte yon pwodwi oswa kontakte ou.

 14. Ekri kòd ki Pwop ak Efikas : Si ou kòde ou sit ou a tèt ou, asire w ke kòd ou byen pwop, byen komante, ak efikas.

 15. Eksperyans Akimilasyon Nan Sit : Pwogramasyon ou dwe pèmèt moun akimile eksperyans nan sit ou a san enkonnyen. konsidere fè paj kach ak kontni aksyone.

 16. Koman Bouste Sosyal : Pèmèt moun pataje kontni sou sit ou a sou rezo sosyal ak ajoute bouton sosyal pou sa.

 17. Kòmantè ak Evalyasyon : Pèmèt moun kite kòmantè ak evalyasyon su pwodwi ou oswa sèvis yo.

 18. Pwòfesyonalisme : konsidere mete anplas yon desen ki bay yon konsentman  pwofesyonalis ak konfidans.

Petèt ou ka genyen yon desen web jenyal, se pou ou konsidere objektif ou yo, ide yo, ak piblik ou. Si ou vle konnen ki sa li ye, oswa si ou se ekspè epi si ou kapab fè li, ou yo pral kapab fè li ak ou ofri li.

0 %
Pousantaj satisfaksyon
0 k+
Kliyan kontan
0 +
Gayan prim
0 +
Pwojè konplete
Mande yon konsiltasyon

+509 4446-4427