Fonksyon pwisan

Yon sit web ki gen fonksyon pwisan ka ofri yon eksperyans enpaktan ak zouti kapab fasilite anpil aktivite sou sit la. Men kèk fonksyon pwisan ou ka konsidere ajoute nan yon sit web :

 1. Sistèm Gestion Kontni (CMS) : CMS tankou WordPress, Joomla, oswa Drupal pèmèt ou fasilman kreye, modifye, ak ajoute kontni sou sit ou a. CMS pèmèt ou konnen ki jan yo sèvi ak kòd ou.

 2. Boutik Elektronik :Si ou santi ou santi ou kapab jere yon magazen elektwonik, ou bezwen achte yon pwodwi pou biznis ou, men ou dwe konnen ki jan yo ale sou li epi vann yo.

 3. Pòtay Kòmantè ak Revizyon : Pèmèt moun kite kòmantè sou atik, pwodwi, oswa sèvis ou yo, akoupe avèk sistèm revizyon pou gade diferan vèsyon nan yon atik oswa paj.

 4. Pwogram loyalite oswa Pwogram Afilye : Pwogram loyalite kapab anseye kliyan ou yo sou yon pwen nan sit la epi pèmèt yo akilisyone oswa kolekte pwen. Pwogram afilye pèmèt moun peye nan yon pousantaj sou vann oswa referans yo.

 5. Sistèm Rezèvasyon ak Kalandriye : si ou ofri sèvis ki bezwen rezèvasyon, ou kapab ajoute yon sistèm ki pèmèt kliyan yo chwazi dat ak lè yo vle rezève epi afiche disponibilite.

 6. Sistèm Entènal : Yon sistèm entènal pèmèt moun kreye yon kont nan sit la, konekte yo, ak gen aksè a sèvis oswa kontni espesyalize.

 7. Sistèm notifikasyon : Sistèm notifikasyon an ka ede w chita dèyè telefòn ou. Sa ka gen rapò ak nouvèl, ekskliyivite, oswa lòt evènman enpòtan.

 8. Paj Èspesyalize pou Moun Konekte : Lè moun konekte, yo ka jwenn yon eksperyans diferan sou sit la, tankou aksè a kontni ekskliyiv oswa opòtinite espesyal yo.

 9. Sekirité Ranfòse : Ou ka  itilize SSL (HTTPS)  sèvi ak yon liy enfòmasyon epi wap fè fini ak tantativ Hacking yo.

 10. Analitik pou Swiv Konpòtman Kliyan yo : Byen swiv kijan moun navige su sit ou ak kijan yo entèakti ak li pèmèt ou konprann pi byen bezwen ak entere nan nan sit ou a.

 11. Entegrasyon Rézo Sosyal : Pèmèt moun pataje kontni sou sit ou a sou divès rezò sosyal ak enfòmasyon yo genyen.

 12. Kòmantè ak Klasifikasyon : Pèmèt kliyan yo kite kòmantè oswa evalyasyon su pwodwi oswa sèvis yo.

 13. Kote Rete pou Atik oswa Paj : Ajoute yon sistèm kote nan kote pou kliyan yo kote atik oswa paj yo.

 14. Intégration API : Sipòte enteregrasyon ak API (Interfèss Pwogramasyon Aplikasyon) pou ou konekte nenpò kote ou ye.

 15. Fonksyonnan nan Tan Reel : Kounye a, yon sit web ka sòti nan konvasasyon nan tan reyèl atravè chat an liy ak sistèm repons otomatize.

 16. Système Lòtantisman : Sipòte lòtantisman nan monnen elektwonik yo (kriptomo-nonnen) pou pèmèt kliyan yo fè achat ak entèraji sou sit ou a.

 17. Entegrasyon Karyè : Si ou gen yon karyè, pèmèt moun aplike pou travay sou sit la, voye kay yo, ak swiv pwosesis anplwaye yo.

 18. Mòd Lwa entènasyonal sou Pwoteksyon Done : Konfòme ak lwa sou pwoteksyon done entènasyonal yo si ou kolekte done pèsonèl nan kliyan yo.

 19. Lòt Transmisyon Dat : Sipòte lòt fonksyon transmisyon dat, tankou kriptasyon nan bò ti kliyan yo ak sòti yo, pousire sekirite nan pwojè ou.

 20. Kapasite Retounen nan Zòn Non-Koneksyon : Pèmèt moun navige sou sit la san koneksyon entènèt, sa vle di yo ka sòti nan kontni epi li nan mòd hors-ligne.

 21. Soutien pou Plizyè Lang : Pèmèt ou gen kontni nan plizyè lang epi pèmèt kliyan yo chwazi lang yo renmen.

Sa yo se jis kèk nan fonksyonalite ki ka ajoute nan yon sit web pou li vin pi pwisan ak enpaktan. Chwa fonksyonalite yo ka baze sou bezwen nan kliyan ou, tip sit ou, ak objektif ou.

0 %
Pousantaj satisfaksyon
0 k+
Kliyan kontan
0 +
Gayan prim
0 +
Pwojè konplete
Mande yon konsiltasyon

+509 4446-4427